POLITYKA PRYWATNOŚCI UBRANCO

Niniejsza Polityka Prywatności stosownie do postanowień ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) określa zasady ochrony prywatności związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.ubranco.pl.
Terminom pisanym w Polityce Prywatności wielką literą należy nadać znaczenie wskazane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.ubranco.pl.
I. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest Ubranco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań (adres do korespondencji: ul. Kornela Makuszyńskiego 1 lokal 1C, 62-050 Mosina), NIP: 7792535736, REGON: 521144490 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951692. Telefon: +48 798 441 339, e-mail: [email protected].
2. Administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do zapewnienia prywatności Klientom Sklepu internetowego.
3. Klient rejestrując się w Sklepie internetowym oraz składając Zamówienie dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji (imię i nazwisko, adres miejsca dostawy: ulica, miasto, kod pocztowy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Ponadto Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego w sposób niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy sprzedaży.
4. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych w tym na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) w tym tzw. Newslettera.
5. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na kontakt Usługodawcy za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
6. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez administratora danych osobowych w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umów sprzedaży i jedynie w niezbędnym w tym celu zakresie, to jest w celach realizacji Zamówienia i dokonania rozliczenia, chroniąc je ze szczególną starannością przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nadto administrator danych osobowych stale nadzoruje proces przetwarzania danych, dobiera i stosuje środki techniczne niezbędne do zapewnienia ich poufności oraz czuwa, aby dostęp do nich miały osoby posiadające stosowne upoważnienia.
8. Dane Klienta mogą być udostępniane przez administratora danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
9. Klient ma prawo w dowolnym momencie do wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres Usługodawcy.
10. Usunięcie danych osobowych Klienta następuje po zgłoszeniu żądania bez zbędnej zwłoki.
11. W uzasadnionych przypadkach administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli w związku ze świadczoną usługą naruszył on postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a wyjaśnienie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności Klienta wymaga zachowania tych danych.
12. Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności Zamówień oraz doręczeń Towarów może powierzyć następującym odbiorcom dane osobowe Klienta do przetwarzania przez podmioty trzecie wykonujące na jego rzecz usługi:
a) operatorowi systemu płatności on-line Paynow obsługiwanym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000025237,
b) operatorowi systemu płatności on-line Przelewy24 obsługiwanym przez grupę PayPo S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000347935,
c) operatorowi systemu płatności on-line PayU obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000274399,
d) operatorowi DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Mineralna 15, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, KRS: 0000028368, świadczącemu usługi pocztowe,
e) operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000334972 świadczącemu usługi pocztowe.
f) operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000536554 świadczącemu usługi pocztowe.
13. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu getresponse,
a) administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
kody śledzenia getresponse – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu getresponse.
II. Pliki cookies
1. Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona www.ubranco.pl używa plików cookies - małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu). Cookies sesyjne dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. Uzyskane w ten sposób informacje (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne) są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia bezpieczeństwa, celach technicznych związanych z administracją serwera, konfiguracją Sklepu internetowego w celach statystycznych oraz marketingowych.
2. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klienta (lub innego urządzenia służącego do korzystania z Internetu), nie wprowadzają również do komputera Klienta niebezpiecznego oprogramowania.
3. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.
4. W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 9:00-18:00.

  • Zarejestruj się

Zarejestruj nowe konto

Czy masz już u nas konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło